PERCUP

Parow East Restoration and Community Upliftment Project (PERCUP) is ’n NPO (Non Profit Organization) wat in 2016 gestig is. PERCUP is die sambreel waarmee  Parowvallei-Oos NG Kerk makliker in die breë gemeenskap van Parowvallei kan werk sonder ’n kerklike “label”.

PERCUP het ’n direksie van 5 persone wat oorhoofs bestuur en omsien na die verskillende projekte. Ongeveer 30 vrywilligers is in totaal betrokke by al die projekte saam. Ouderdomme wissel van tieners tot tagtigers!

Ons ontvang finansiële ondersteuning van die Mergon Trust. Verder het ons vrywilligers wat donasies gee van/vir koffie, beskuit, klere ens. vir die verskillende projekte. Nog Skenkings van fondse, klere en hande sal waardeer word.

Parowvallei is ’n gemeenskap met min hulpbronne en min finansies naby Tygerberg Hospitaal. Ons bied in April ’n vakansie program aan vir kinders van 6 – 12 jaar omdat daar min alternatiewe sorg en ontspanning  is vir kinders in ons gebied. Hoërskool leerders benodig veral hulp met huiswerk en ekstra klasse  – dit is een van ons drome wat ons graag wil bewaarheid!

Ons bekendste en gewildste projek is die Care Coffee Corner wat een maal per kwartaal gebeur op ’n Vrydag van 05:00 tot 08:00 soggens – winter of somer… reën of donkerte, winter of somer!

Daar is soveel mense, klein en groot, op pad na of van werk of na die skool,  wat by die kerk verby loop van en die stasie en dat ons graag vir hulle iets wou doen. Op die hoek by die kerk deel ons dan gratis koffie en beskuit vir almal uit. Dit is ongelooflik om die mense se reaksie en dankbaarheid te sien as hulle iets gratis kry!

Ons het reeds 7 keer die Care Coffee Corner aangebied. Die meeste koffie en beskuit wat uitgedeel is op een keer is 289…

Ons volgende Care Coffee Corner is op Vrydag 16 Maart om 05:00 by die kerk in Mark straat 168 – jy is baie welkom.

PERCUP se kontakpersoon is Theo Swart. Kontak ons 021 931 6410 of tswart@netactive.co.za of die kerkkantoor by ngpvoos@telkomsa.net